Pianiste Cia de Backer - van Venrooij
verzorgt de muzikale ondersteuning.