Pianiste Ellen Walschots
verzorgt de muzikale ondersteuning.